Matrícula tancada

Diploma d'Especialització en Disseny Gràfic

14ª Edició

Estructura modular

Aquest curs forma part d’un programa que inclou la possibilitat de matricular-se de manera independent a les titulacions següents:

Pla d'estudis

 • Fonaments del Disseny Gràfic

  Adquirir el vocabulari necessari per poder analitzar els elements del disseny. Aprendre a analitzar treballs gràfics i desenvolupar la sensibilitat adequada per tal de poder crear propostes pròpies sòlides i coherents. 

 • Photoshop (imatges de mapes bits)

  Analitzar els elements bàsics de la imatge digital així com els instruments de maquinari i programari que s’utilitzen en el sector professional per a manipular i tractar aquest tipus d’imatges.

 • Illustrator (Imatges vectorials)

  Comprendre el mètode matemàtic d’elaboració d’imatges vectorials. Utilització de programari específic per a crear i editar imatges d’aquest tipus.

 • Història de l'Art i el Disseny Gràfic

  Introducció historicoartística al disseny gràfic com a mitjà expressiu de masses en el segle XX (Arts & Craft, Avantguardes, Bauhaus, Constructivisme...). Principals escoles i tendències actuals.

 • Indesign (Maquetació, preimpressió i postimpressió)

  Aprendre l’ús del programari i el concepte i ús de la maquetació i les retícules.

 • Tècniques Aplicades a les Arts Gràfiques

  Estudi de la història de les arts gràfiques centrat en les tècniques artístiques utilitzades i la seva pràctica. 

 • Projecte Final de Curs

  Aplicació pràctica dels coneixements adquirits al llarg del curs amb l’objectiu d’obtenir un resultat professional que serveixi de mostra en el currículum.

Titulació

Diploma d'Especialització en Disseny Gràfic per la Universitat de Girona*

* No inclou la taxa d'expedició del títol de la UdG
eventis